Ako sme toskánsku svadbu za dva týždne vystrojili (časť 1.)

by Zdenka Jakešová

Jedného dňa ma oslovil sympatický pár s požiadavkou na ich vysnívanú toskánsku svadbu…ale nie hocijakú…svadbu, ktorá sa mala uskutočniť o dva týždne….áno, čítate správne🙂 A keďže v našom tíme máme radi výzvy, naplno sme sa do jej prípravy pustili a ani na chvíľu sme nezapochybovali, že by sa nám niečo nemalo podariť  a popri prípavách sme stihli podporovať nevestu, ktorá zažívala klasický predsvadobný stres:)

Prekonali sme najväčšieho strašiaka – taliansku byrokraciu

Viete ako to je….predpisy a zákony hovoria jedno, realita je však častokrát úplne iná, preto sme najväčšiu pozornosť venovali práve „vybavovačkám“ na miestnych úradoch, ktoré sme s božou pomocou zvládli bez problémov a včas. Snúbenci mali o všetko postarané z našej strany (v niektorých prípadoch v podobe presného popisu a inštrukcií, v niektorých prípadoch sme administratívne úkony riešili v ich mene osobne), za čo boli skutočne vďační. A čo všetko čaká na každého, kto sa rozhodne vziať pod toskánskym slnkom?

Pred svadbou nie  je  potrebné  podávať žiadosť na  matričný  úrad  na  Slovensku.  Žiadosť o uzavretie manželstva je potrebné podať na príslušnú radnicu v Taliansku, kde sa mladomanželia rozhodli manželstvo uzavrieť, ktorá sa posiela faxom a k nej je potrebné priložiť aj kópie pasov oboch snúbencov.

Na Slovensku robíme vyhlásenie spôsobilosti, teda o tom, že nám nie sú známe okolnosti vylučujúce  uzavretie  manželstva  priamo  pred  sobášiacim   orgánom   (matrikárkou),  v zahraničí môžu vyžadovať toto vyhlásenie napríklad v podobe osvedčenia o spôsobilosti uzavrieť manželstvo. Osvedčenie sa však od roku 2006 na Slovensku nevydáva. V Taliansku je alternatívou pre tento dokument tzv. Nulla Osta al Matrimonio (prehlásenie o stave), ktoré vydáva iba konzulárne oddelenie Ambasády Slovenskej Republiky v Ríme.

Keďže toto potvrdenie sa vydáva iba na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva SR v Ríme, je nutné prísť osobne (aj nevesta aj ženích pokiaľ sú obaja občania Slovenskej Republiky). Potvrdenie sa vydáva na počkanie a poplatok predstavuje sumu 20 € na osobu (10 € za overenie podpisu, 10 € za vystavenie potvrdenia) a je platné 6 mesiacov od dátumu vydania.

Nulla osta sa vždy vystavuje v talianskom jazyku, keďže sa ďalej predkladá talianskym úradom a vystavuje sa na počkanie. Väčšina radníc vyžaduje, aby sa Nulla Osta dala následne apostilovať, čo urobíte na prefektúre v Taliansku – ideálne priamo v Ríme. Apostilácia dokumentov sa vydáva na počkanie počas úradných hodín a nie je potrebné sa vopred nahlásiť. Na apostiláciu dokumentov je potrebné si priniesť 2×16€ kolok – tzv. Marca Bollo, ktorý je možné zakúpiť na miestach ako sú novinové stánky, predajne s tabakovými výrobkami a podobne.

Záleží od toho, kde v Taliansku sa chcete vydávať/ženiť, niektoré úrady si vyžadujú vašu prítomnosť pred obradom 1 až 3 dni, aby sa s Vami mohli porozprávať. Termín je potrebné si vopred dohodnúť (všetko pre našich hostí zabezpečujeme my). Na stretnutí, ak budúci manželia nehovoria po taliansky musí byť prítomný tlmočník, alebo človek, ktorý hovorí plynule taliansky a v prípade slovenských občanov slovensky, tento tlmočník nemôže byť na telefóne, ale musí byť prítomný na stretnutí. Nie je potrebné, aby bol tlmočník certifikovaný, stačí, ak ovláda oba jazyky – taliansky a slovenský.

Talianske úrady sú povinné Vám odovzdať do po sobáši 8 dní sobášny list, ale vo väčšine prípadov vám ho vydajú na počkanie a vy máte na odovzdanie sobášneho listu na domácej matrike 180  dní  odo  dňa  sobášu.  Sobášny  list  ale  musíte  dať apostilovať  ešte v Taliansku, s tým vám rovnako radi pomôžeme.

Po vydaní Talianskeho sobášneho listu je Vaše manželstvo právoplatné, avšak iba na území Talianska. Z tohto dôvodu je potrebné manželstvo „správoplatniť“ – zaregistrovať aj na Slovensku. Môžete tak urobiť buď na príslušnom matričnom úrade (podľa trvalého bydliska manželov) alebo na ambasáde SR v Ríme.

V prípade, že sa rozhodnete manželstvo zaregistrovať na Slovensku, matrikárka na príslušnom matričnom úrade spíše zápisnicu a pošle ju na osobitnú matriku, keďže sobáš slovenského občana uzavretý v zahraničí je matričnou udalosťou, ktorá sa zapisuje do osobitnej matiky (v Bratislave).

Sobášny  list  nestačí  dať  jednoducho  preložiť,  je  potrebné  zabezpečiť  súdny  preklad    a fotokópiu sobášneho listu je potrebné dať overiť notárom. Tieto služby (preklad a overenie) sú spoplatnené, avšak samotná registrácia manželstva na matrike je bezplatná rovnako ako aj prvý výpis matričného dokladu (sobášneho listu). Po odoslaní zápisnice do osobitnej matriky osobitná matrikárka posúdi sobášny list podľa medzinárodného práva súkromného a procesného a podľa ďalších medzinárodných a medzištátnych zmlúv. Ak sobášny list spĺňa literu zákona, vydá osobitná matrika slovenský sobášny list. S ním sa už môžete voľne pohybovať po slovenských úradoch, napríklad keď si pôjdete meniť doklady.

Dnes som sa chcela venovať práve týmto základným a zároveň najpotrebnejším úkonom, ktoré vašej svadbe v Toskánsku predchádzajú a ktoré spolu riešime, aby vám po príchode domov vydali váš sobášny list právoplatný na Slovensku. Budúci týždeň sa budeme venovať príjemnejšej téme…krásnym toskánskym usadlostiam, svadobnej dekorácií, hudbe, výbornému jedlu a vínu na váš svadobný stôl…na to sa špeciálne teším🙂 Zdenka

 

Viac info vám radi poskytneme na info@siitaly.eu